السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين

لیلا مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام)
لیلا مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام)

 

لیلی دختر ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفی است و مادر لیلی میمونه دختر ابو سفیان و مادر میمونه  دختر ابی العاص بن امیه بوده است نام همسر امام حسین در تاریخ  , لیلی, آمنه, بّره یاد شده است

نسب لیلا و مختار بن ابی عبید در مسعود ثقفی به هم می رسد زیرا لیلا دختر ابی مرة عروة بن مسعود است و مختار فرزند ابی عبیدبن مسعود و ابو مره پدر لیلی با مختار عموزاده می باشند

در باره لیلا حارث بن خالد مخزومی سروده است

لیلا مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام)

لیلی دختر ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفی است و مادر لیلی میمونه دختر ابو سفیان و مادر میمونه  دختر ابی العاص بن امیه بوده است نام همسر امام حسین در تاریخ  , لیلی, آمنه, بّره یاد شده است

نسب لیلا و مختار بن ابی عبید در مسعود ثقفی به هم می رسد زیرا لیلا دختر ابی مرة عروة بن مسعود است و مختار فرزند ابی عبیدبن مسعود و ابو مره پدر لیلی با مختار عموزاده می باشند

در باره لیلا حارث بن خالد مخزومی سروده است

خورشید جهان افروز  برگرد ما به گردش در آمد و چه کسی از مردم دیده است که مهر تابان در شامگاهان بدرخشد

سال ازدواج حجضرت با لیلی را می شود برطبق سال تولد حضرت علی اکبر تخمین زد

حضرت علی اکبر در یازدهم ماه شعبان سال سی و سوم هجرت دو سال قبل از قتل عثمان جهان را به نور وجود خود روشن ساخت

سال وفات این بانو و مقدار عمر او و نیز حضورش در شهیدستان کربلا محقق نیست مرحوم قمی در نفس المهموم اظهار نموده است که : من به ماخذی دست نیافتم که دال بر آمدن لیلا به کربلا باشد

[ جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 0:4 ] [ اكبر(آيدين) اسدزاده ]

[ ]